top of page


COACHING DIVERSE TEAMS

Tímový and Skupinový Coaching sú silnými nástrojmi pre zvyšovanie pracovnej efektívnosti, posilňovanie vzťahov a celkové zlepšovanie výsledkov organizácie.

Group Meeting

PRODUCTS

TÍMOVÝ COACHING

Tímový koučing je určený pre pracovný tím, teda skupinu ľudí, ktorí pracujú na spoločnom cieli. Kouč pomáha tímu zadávať štruktúru a udržiavať motiváciu, ktoré zefektívnia tímový výkon a povedú ho k úspechu. Tento druh koučingu je veľmi užitočný pre tímy, ktoré potrebujú:

  • Zrýchliť produktivitu a výkon

  • Uľahčiť zmenu ktorou tím prechádza 

  • Preskúmať a využiť silné stránky, štýly a schopnosti tímu

  • Posilniť tímovú prácu (komunikácia, schopnosť viesť ťažké rozhovory, definovať smer alebo role)

  • Zvýšiť pozitivitu a kvalitu vzťahov medzi členmi tímu

  • Vytvoriť spoločnú víziu a hodnotná rámec

  • Vytvorenie spoločné pravidla

MÁM ZÁUJEM
Marketing team meeting

SKUPINOVÝ COACHING

Na rozdiel od tímového kouchingu, kde ľudia spája spoločný cieľ, skupinový koučing je určený pre ľudí so spoločnými záujmami. Je to nákladovo efektívny spôsob zabezpečenia koučingu pre malé skupiny profesionálov, napríklad nových manažérov z rôznych divizií. Tento typ koučingu pozostáva zo série rozhovorov zameraných na stanovenie cieľov, zodpovednosti, zvýšenie povedomia a akciu. Môže byť použitý pre rozvoj konkrétnych zručností členov skupiny, napríklad riadenia času.

MÁM ZÁUJEM
Group Discussion
bottom of page