top of page
Coaching Culture

COACHING 
CULTURE

Jadrom každej organizácie je jej pracovná kultúra, ktorá dáva význam, ukazuje smer a spája všetkých pracovníkov. Vytvoriť tú správnu kultúru, nájsť tých správnych ľudí, nastaviť systém riadenia tak aby sa k riešeniu problémov pristupovalo kreatívne a systematicky je výzvou každej organizácie. Zavádzanie koučingu ako súčasti pracovnej kultúry pomáha organizáciám čeliť tieto výzvy. Je to jeden z najefektívnejších druhov firemnej kultúry.

Rastúci počet organizácií uznáva hodnotu pri budovaní koučingovej kultúry, ktorá ponúka zamestnancom na všetkých úrovniach príležitosť rastu a rozvoja svojich zručností, zvýšenie ich hodnoty a dosiahnutia profesijných cieľov. (ICF)

PRODUKT

Business Meeting

ZAVÁDZANIE COACHINGOVEJ KULTÚRY V ORGANIZÁCII


Cieľom zavádzania koučingu v organizácii je zmena kultúry manažmentu pre následné vytvorenie atmosféry hľadania najefektívnejších spôsobov dosahovania cieľov, neustály vývoj firmy a usilovanie o najvyššie výsledky prostredníctvom sebazdokonaľovania každého zamestnanca.

Predpoklady pre realizáciu koučingovej v kultúry v organizácií:

 • Demotivovaný personál

 • Veľmi nízky alebo chýbajúci prejav iniciatívy

 • Preťaženosť manažmentu

 • Pracovníci nevidia budúcnosť v tom, čo robia

 • "Chladný" vzťah medzi manažérmi a podriadenými

 • Nízka uroveň výkonu zamestnancov

 • Vysoká fluktuácia 

Ako vyzerá organizácia, v ktorej koučingová kultúra je úspešne zabehnutá?

Je to prostredie...:

 • kde koučing je sprístupnený pre každého manažéra,

 • ktoré umožňuje udržateľný rast pre všetkých zamestnancov,

 • v ktorom koučing je základným štýlom riadenia a spolupráce, 

 • kde ľudia sa cítia ocenení, podporovaní a podporujú sa navzájom,

 • v ktorom rešpekt, dôvera a autentické správanie sú kľúčovými piliermi vzťahov 

 • kde spolupráca je cieľom, nie súťažou.


Aké sú benefity koučingovej kultúry v organizácii? 

 • Posilnenie pracovníkov - zamestnanci na všetkých úrovniach môžu maximalizovať svoj potenciál a efektivitu, 

 • Zvýšenie zapojenia - tímy sa zameriavajú na vytváranie prepojení a dôvery, 

 • Zlepšenie celkovej atmosféry v organizácii

 • Zvýšenie úrovne energie, motivácie, povedomia, zapojenia a ako dôsledok, výkonnosti pracovníkov

 • Optimalizácia biznis procesov

 • Zvýšenie inovatívnosti organizácie

 • Zníženie miery konfliktnosti, zlepšenie interakcií, zvyšenie súdržnosti

 • Ľahšie sa implementujú zmeny

 • Zníženie fluktuácie

 • Zvýšenie kvality "produktu"

Čo zahŕňa projekt zavádzania koučingovej kultúry v organizácii?


Každý projekt zavádzania koučingovej kultúry je individuálny pre každú organizáciu. Ako príklad, prvkami takého projektu môžu byť: 

 • koučing vrcholového manažmentu s účelom nastavenia cieľov a úloh

 • tréning koučovacích zručností pre stredný manažment 

 • tímový koučing pre manažérov s účelom rozvoja konkrétnych zručností

 • Sprevádzanie lídrov projektu s cieľom ukotvenia zmeny a upevnenia výsledkov 

MÁM ZÁUJEM
bottom of page